โบนัสพิเศษประจำเดือนตุลาคม 2564

โบนัสพิเศษ – ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Nano9 Silver Nano เดือนตุลาคม 2564 นี้ ยังคงต่อด้วยรายการโบนัสพิเศษสำหรับคุณแม่บ้าน เป็นการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อนาโนไนน์ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Nano9 Silver Nano) ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ Silver Nano (ซิลเวอร์นาโน) สำหรับคุณแม่บ้านที่รับงานตั้งแต่ 100 ชั่วโมงขึ้นไป โดยนับงานที่เข้าให้บริการตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 จะได้รับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Nano Siver ขนาด 300 ML จำนวน 1 ขวดค่ะ หมายเหตุ: ไม่นับงานที่ได้คะแนนต่ำกว่า 4 ดาว หรืองานที่มีการร้องเรียนปัญหาการให้บริการนะคะ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ NANO9 | น้ำยาฆ่าเชื้อ Silver Nano (ซิลเวอร์นาโน) Nano9 ผลิตจากซิลเวอร์หรือโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% Read more…

โบนัสพิเศษประจำเดือนกันยายน 2564

โบนัสพิเศษ – ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Nano9 Silver Nano เดือนกันยายน 2564 นี้ โบนัสพิเศษสำหรับคุณแม่บ้าน เป็นการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อนาโนไนน์ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Nano9 Silver Nano) ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ Silver Nano (ซิลเวอร์นาโน) สำหรับคุณแม่บ้านที่รับงานตั้งแต่ 100 ชั่วโมงขึ้นไป โดยนับงานที่เข้าให้บริการตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 จะได้รับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Nano Siver ขนาด 300 ML จำนวน 1 ขวดค่ะ หมายเหตุ: ไม่นับงานที่ได้คะแนนต่ำกว่า 4 ดาว หรืองานที่มีการร้องเรียนปัญหาการให้บริการนะคะ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ NANO9 | น้ำยาฆ่าเชื้อ Silver Nano (ซิลเวอร์นาโน) Nano9 ผลิตจากซิลเวอร์หรือโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% Read more…