“Update 2 ฟังก์ชั่นใหม่ BeNeat เติมความห่วงใยคุณแม่บ้าน”

ดูปฏิทินงานใหม่
  1. เมนู “ดูปฏิทินงานใหม่” การดูงานในรูปแบบใหม่ โดยคุณแม่บ้านสามารถกดเลือกดูได้ในรูปแบบของปฏิทินงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกกดรับงานกันนะคะ

คุณแม่บ้านจะมองเห็นปฏิทินในแต่ละเดือน ซึ่งตัวงานจะแยกไว้เป็น 2 สี สีแดงและสีฟ้า  โดยจุดสีแดง คือ งานใหม่ ที่ยังไม่มีใครกดรับ และ จุดสีฟ้า คืองานที่คุณแม่บ้านเองได้กดรับไว้ก่อนหน้าแล้ว

การดูงานใหม่แบบปฏิทินนี้ จะช่วยให้คุณแม่บ้านดูวันที่ต้องการรับงานได้ง่ายขึ้น ดูว่าในวันนั้นๆ คุณแม่บ้านมีการรับงานไว้แล้วหรือยัง และช่วยให้คุณแม่บ้านสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะ 

ดังนั้นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการรับงาน คือ คุณแม่บ้านจะต้องเข้าไปจัดปฏิทินอยู่เสมอ ตามวันเวลาที่คุณแม่บ้านสะดวก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการรับงานของตนเอง คุณลูกค้าจะได้จองคุณแม่บ้านเข้ามาได้ด้วย และ ป้องกันปัญหาการกดปฏิเสธ หรือ ยกเลิกงานในวันที่คุณแม่บ้านไม่สะดวกด้วย จะได้ไม่เสียสถิติในการรับงานนะคะ

รายการโทรติดต่อคุณลูกค้า

2. เมนู “รายการโทรติดต่อคุณลูกค้า” ตัวเมนูนี้ จะแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีคุณลูกค้าท่านไหนบ้าง ที่คุณแม่บ้านยังไม่ได้ทำการติดต่อ เพื่อยืนยันการรับงาน  โดยในส่วนนี้จะแสดงงานที่คุณแม่บ้านจะเข้าให้บริการทั้งของวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะ ซึ่งคุณแม่บ้านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะ

อย่างไรทางบีนีทขอเน้นย้ำเรื่องการโทรหาคุณลูกค้าเพื่อยืนยันการเข้าให้บริการ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะ ซึ่งการโทรหาคุณลูกค้า จะเป็นการยืนยันวัน เวลา และ สถานที่งานที่คุณแม่บ้านจะเข้าให้บริการ และเป็นการย้ำเตือนไม่ให้คุณลูกค้าลืมเราค่ะ

Comments

comments