คุณแม่บ้านต้องโทรหาคุณลูกค้าก่อนเข้าให้บริการตอนไหนบ้าง ???

📞1. โทรติดต่อคุณลูกค้าหลังพิจารณากดรับงาน  (หากคุณลูกค้าไม่สะดวกคุยสาย แนะนำแจ้งรายละเอียดผ่านแชทเพิ่มเติมนะคะ) ***จำเป็น

📞2. โทรติดต่อคุณลูกค้าก่อนเข้าให้บริการ 1 วัน (กรณีพิจารณารับงานล่วงหน้าหลายวัน)

📞3. โทรติดต่อคุณลูกค้าก่อนออกเดินทาง  ***จำเป็น

📞4. โทรติดต่อคุณลูกค้าเมื่อถึงสถานที่ให้บริการ หรือแจ้งรายละเอียดผ่านแชทคุณลูกค้า (กรณีคุณลูกค้าไม่อยู่สถานที่ให้บริการ)

📞5. โทรติดต่อคุณลูกค้าเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ หรือแจ้งรายละเอียดผ่านแชทคุณลูกค้า (กรณีคุณลูกค้าไม่อยู่สถานที่ให้บริการ)

*** หากติดต่อคุณลูกค้าไม่ได้ให้แจ้งแอดมิน (พร้อมทำการแคปหน้าจอประวัติการโทรติดต่อคุณลูกค้าส่งให้แอดมินทางแชท) เพื่อเป็นหลักฐานในส่วนงานช่วยเหลือคุณแม่บ้านนะคะ 

คุณแม่บ้านต้องโทรหาคุณลูกค้าก่อนเข้าให้บริการเพื่อสอบถามอะไรบ้าง ???

* 1 โทรติดต่อคุณลูกค้าหลังกดรับงาน โดยเริ่มจากคุณแม่บ้านแนะนำตัวให้กับคุณลูกค้าทราบว่าเป็นคุณแม่บ้านจากบีนีท (ชื่อ-รหัส)

  2.  สอบถามรายละเอียดงานและความต้องการของคุณลูกค้า เพื่อวางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์ และวิเคราะห์เวลาการให้บริการ

  3.  ชี้แจงเส้นทางตามรายละเอียดและการปักหมุดของคุณลูกค้า เพื่อยืนยันความถูกต้อง และป้องกันการปักหมุดผิด

  4.  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะหรือจุดสังเกตุของที่พักคุณลูกค้า เพื่อป้องกันการเข้าให้บริการผิดสถานที่

  5.  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่จอดรถ / การรับกุญแจ / เวลาเข้า-ออก / วันหยุดของนิติคอนโด

  6.  ทวนรายละเอียดตามความเข้าใจของคุณแม่บ้าน เพื่อความเข้าใจตรงกันกับคุณลูกค้า

* 7. โทรติดต่อคุณลูกค้าอีกครั้งก่อนออกเดินทาง เพื่อแจ้งเตือนคุณลูกค้าและป้องกันความผิดพลาด

  8.  ติดต่อคุณลูกค้าเกี่ยวกับการวิเคราะห์หน้างาน หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มชั่วโมง สิ่งของชำรุด หรือความเสียหาย

*** การประสานงานเจรจาและพูดคุยกับคุณลูกค้า ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการให้บริการ นอกจากสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณแม่บ้านและคุณลูกค้าแล้ว ยังช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการให้บริการได้อีกด้วยนะคะ

💙ビニート💙
𝗕𝗲𝗡𝗲𝗮𝘁 บริการสุดหัวใจ