เข้าให้บริการอย่างไร? ให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานและไม่ถูกร้องเรียน

ระหว่างการเข้าให้บริการ1. แต่งกายสุภาพ ใส่ผ้ากันเปื้อนบีนีท สวมใส่แมสและถุงมือให้เรียบร้อย2. ประเมินรายละเอียดงาน และชี้เเจงให้คุณลูกค้าทราบเบื้องต้น ว่าจำนวนชั่วโมงที่จองจะครอบคลุมส่วนใดบ้าง3. หากคุณลูกค้าต้องการเพิ่มชั่วโมง สามารถแจ้งให้คุณลูกค้าจองชั่วโมงเพิ่มในแอพหรือติดต่อแอดมิน BeNeat *ห้ามคุณแม่บ้านรับชำระเองโดยเด็ดขาด* 4.ก่อนเข้าไปในบ้านคุณลูกค้า หรือ ย้ายห้องเพื่อไปทำความสะอาดในส่วนต่อไป ต้องทำการขออนุญาตก่อนเสมอ ข้อเน้นย้ำ 1. คุณแม่บ้านต้องห้าม หยิบจับ เคลื่อนย้าย หรือนำทิ้งทรัพย์สินของคุณลูกค้า ต้องขออนุญาตคุณลูกค้าก่อนทุกครั้ง2. ไม่ควร เปิดตู้ หรือลิ้นชักคุณลูกค้าโดยพลการ ต้องขออนุญาตคุณลูกค้าก่อนทุกครั้ง3. ห้ามทิ้ง สิ่งของของคุณลูกค้าทุกชนิด ( ยกเว้นขยะ ) หากเป็นสิ่งของชำรุดหรือไม่ชำรุด ต้องสอบถามลูกค้าก่อนทุกครั้ง ビニート 𝗕𝗲𝗡𝗲𝗮𝘁 บริการสุดหัวใจ