🔔ทำไมคุณแม่บ้าน ถึงไม่ควรคืนงาน

     การกดยกเลิก หรือคืนงานมีผลกับความพึงพอใจของคุณลูกค้า ต่อการใช้บริการคุณแม่บ้านในครั้งถัดไป ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงคุณแม่บ้านที่ทำการคืนงานเพียงท่านเดียว แต่ยังรวมไปถึงการใช้บริการกับคุณแม่บ้านท่านอื่นๆ 🚩 การกดยกเลิกหรือคืนงานมีผลต่อคุณแม่บ้านในส่วนของการถูกหักค่าประสานงาน ดังนี้ กรณีคืนงานล่วงหน้ามากกว่า 48 ชั่วโมง ค่าดำเนินงาน 100 บาท กรณีคืนงานล่วงหน้าน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ค่าดำเนินงาน 50 % ของรายได้ กรณีคืนงานล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ค่าดำเนินงาน 100 % ของรายได้      อย่างไรก็ตามทางบีนีทตระหนักอยู่เสมอว่าทุกท่านมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้การตรงต่อเวลาและการทำตามเงื่อนไขจึงเป็นพื้นฐานของการทำงานทุกอาชีพ จึงอยากแนะนำคุณแม่บ้านทุกท่านพิจารณาการรับงานอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งนะคะ  ビニート 𝗕𝗲𝗡𝗲𝗮𝘁 บริการสุดหัวใจ