“สร้างความมั่นใจให้คุณลูกค้า”

 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด19 ยังคงมีการแพร่ระบาด ทางบริษัทจึงขอเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในการสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเข้าให้บริการคุณลูกค้าอย่างเคร่งครัด และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าว่าเราชาวบีนีทตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยของคุณลูกค้าและส่วนรวม  หากคุณแม่บ้านท่านใดที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สามารถแค้ปหน้าจอหมอพร้อม(หรือแอปอื่นที่ใช้จองคิวฉีดวัคซีน) ที่มีรายละเอียดบอกว่าได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว (มีระบุวันที่ได้รับวัคซีน) และถ่ายรูปใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ส่งมาให้แอดมินเพื่อโปรโมทข้อมูลไว้ในหน้าโปรไฟล์ของคุณแม่บ้านนะคะ ซึ่งจะช่วยลดความกังวลให้กับคุณลูกค้า และทำให้คุณลูกค้ามั่นใจในการจองใช้บริการกับคุณแม่บ้านบีนีทมากยิ่งขึ้นค่ะ