คุณแม่บ้านต้องตรวจประวัติอาชญากรรมหรือยัง ??? ( เริ่มส่งตรวจประวัติอาชญากรรมในเดือน มิถุนายน 2567 )

🚩1. คุณแม่บ้านตั้งแต่รหัส 0001-8773 (เข้าระบบตั้งแต่แรก จนถึง 30 มิ.ย. 66) จะต้องเริ่มตรวจประวัติอาชญากรรมในเดือน มิถุนายน 2567

🚩2. คุณแม่บ้านที่เข้าระบบตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 จะเริ่มตรวจประวัติอาชญากรรมอีกรอบเมื่อครบ 1 ปี ที่ได้เข้ามาเป็นแม่บ้านในระบบ (ตัวอย่าง : เข้าระบบเมื่อ 1 กรกฎาคม 2566 จะตรวจอีกรอบในเดือน กรกฎาคม 2567)

ทำไมต้องตรวจประวัติอาชญากรรมทุกปี ???

เพื่อให้คุณแม่บ้านได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยจะมีโลโก้การตรวจประวัติอาชญากรรมครั้งล่าสุดโชว์ในโปรไฟล์คุณแม่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุณแม่บ้านบีนีท ผู้เป็นบุคคลไม่มีประวัติอาชญากรรมทั้งก่อนและระหว่างการเป็นผู้ให้บริการในระบบ 

มีขั้นตอนอย่างไร ???

แจ้งเตือนรายละเอียดเอกสารสำหรับการส่งตรวจประวัติอาชญากรรมให้กับคุณแม่บ้านเพื่อเซ็นเอกสารยอมรับการหักชำระค่าดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรมจากรายได้ โดยทางบีนีทจะเป็นผู้ยื่นตรวจประวัติอาชญากรรมให้กับคุณแม่บ้านทุกท่าน โดยใช้ระบบ Fast Track ที่สะดวกและรวดเร็ว ระบบบีนีทแจ้งเตือนคุณแม่บ้านล่วงหน้า 4 เดือนก่อนครบกำหนด 1 ปี การตรวจประวัติมีค่าใช้จ่ายปีละ 300 บาท โดยระบบจะหักชำระสัปดาห์ละ 25 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จนครบ 300 บาท

ทำไมค่าตรวจประวัติอาชญากรรม 300 บาท ???

ทางบีนีทส่งตรวจประวัติอาชญากรรมแบบ Fast Track ให้กับคุณแม่บ้านเพื่อความรวดเร็วและเป็นระบบเดียวกัน ข้อมูลการตรวจประวัติอาชญากรรมจะส่งตรงให้กับทางบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้การตรวจประวัติอาชญากรรมแบบ Fast Track มีค่าใช้จ่าย 358 บาท โดยทางบีนีทเป็นผู้ออกส่วนต่างค่าธรรมเนียมจำนวน 58 บาทเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับคุณแม่บ้านค่ะ 

การตรวจแบบ Fast Track ดีกว่าการตรวจแบบธรรมดาอย่างไร ???

การตรวจแบบธรรมดาคุณแม่บ้านต้องดำเนินการกรอกเอกสารด้วยตนเองและฝากทางบริษัทดำเนินการในขั้นตอนต่างๆต่อไป โดยทางบริษัทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกรมบังคับคดีอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการการดำเนินการ 7-15 วันทำการ และต้องตามเอกสารให้กับคุณแม่บ้านในระบบเป็นรายบุคคล แต่หากยื่นตรวจแบบ Fast Track จะมีทางบริษัทพาร์ทเนอร์เป็นผู้ดำเนินการและตามเอกสารให้ภายในระยะเวลา 3-5 วันค่ะ 

💙ビニート💙
𝗕𝗲𝗡𝗲𝗮𝘁 บริการสุดหัวใจ

Categories: Uncategorized