5 ขั้นตอน ยืนยันเอกสารสัญาการเป็นสมาชิกบีนีท

  1. เตรียมรูปถ่ายที่ถือบัตรประชาชน (เซลฟี่กับบัตรประชาชน)
  2. เข้าแอปพลิเคชันคุณแม่บ้าน : BeNeat cleaner และกดเมนู : โปรไฟล์ 
  3. กดเมนูข้อมูลเอกสารสัญญา : ตรวจสอบรายละเอียดของตนเอง
  4. อัพโหลดรูปภาพ
  5. เซ็นต์ชื่อยืนยันตัวตน